Suomi Neuvostoliitto seura

Syksyllä 1950 Helsingin Työväenyhdistys sanoi irti osaston toimitilat Vallilan työväentalossa ja toiminta kävi hankalaksi – arkistot siirrettiin sihteerin kotiin ja kokouksia ja esitelmätilaisuuksia järjestettiin Sturenkatu 43:ssa sijainneessa pienessä kerhohuoneessa. Syksyllä 1952 ostettiin yhdessä eräiden muiden yhdistysten kanssa 120m2  toimitila Hämeentie 67:stä ja perustettiin Hermannin Kerho-niminen yhdistys, johon osasto kuului yhteisöjäsenenä. Tupaantuliaiset pidettiin 21.10.1952.  Kustannukset uusista tiloista olivat alkuaikoina raskaat. Tilaratkaisu toi parannuksen osaston toimintaan vaikka Hermannin kerhossa ei suuria tilaisuuksia voitu järjestää. Yleisötilaisuuksia järjestettiin Vallilan ammattikoululla, Vallilan Suomalaisella kansakoululla ja Mäkelän kansakoululla sekä yhteistyössä SN-Seuran Liikennelaitoksen osaston kanssa HKL:n Vallilan varikon juhlasalissa.

Kallio-Vallilan Venäjä-seura

Useiden vuosien ajan käytiin keskusteluja Vallilan ja Kallion osastojen toimintojen yhdistämisestä, mutta vasta vuoden 2002 lopulla päästiin sopimukseen. Toiminnat ja jäsenistö yhdistettiin vuoden 2003 alusta ja saman vuoden vuosikokouksessa uudeksi nimeksi hyväksyttiin Kallio-Vallilan Venäjä-seura. Osaston toimitilat sijaitsevat edelleen Hermannin kerholla.

Reino Jaakkola

 

Lähde: Suomi-Venäjä seuran internetsivut